Shop

Wondfo IgG/IgM coronatest kit (20 testen)

Wondfo SARS-CoV-2 Antibody Test (Lateral Flow Method) is een immunochromatografische test voor snelle, kwalitatieve detectie van ernstig acuut respiratoir syndroom coronavirus 2 (SARS-CoV-2) IgG/IgM antilichaam in menselijk bloed, serum of plasmamonster. De test moet worden gebruikt als hulpmiddel bij de diagnose van coronavirus infectieziekte (COVID-19), die wordt veroorzaakt door SARS-CoV-2.

De test levert voorlopige testresultaten op. Negatieve resultaten sluiten SarS-CoV-2-infectie niet uit en ze kunnen niet worden gebruikt als enige basis voor de behandeling of andere beheersbeslissing.

Alleen voor in vitro diagnostisch gebruik. Alleen voor professioneel gebruik.

PRINCIPE

Wondfo SARS-CoV-2 Antibody Test (Lateral Flow Method) is gebaseerd op het principe van capture immuno-assay voor de bepaling van SARS-CoV-2 IgG/IgM antilichamen in menselijk bloed, serum en plasma. Wanneer het monster in het testapparaat wordt toegevoegd, wordt het monster door capillaire werking in het apparaat opgenomen, mengt het zich met de SARS-CoV-2-antigeenkleurstof conjugaat en stroomt het over het voorgecoate membraan.

Wanneer het SARS-CoV-2-gehalte in het monster zich op of boven de doelcutoff bevindt (de detectielimiet van de test), worden de antilichamen die gebonden zijn aan de antigeenkleurstofconjugaat opgevangen door het antimenselijke IgG-gebied (T) van het apparaat, en dit levert een gekleurde testband op die een positief resultaat aangeeft. Wanneer het SARS-CoV-2-antilichaamniveau in het monster nul of onder de doelcutoff is, is er geen zichtbare gekleurde band in de testregio (T) van het apparaat. Dit duidt op een negatief resultaat. Om als procedurecontrole te dienen, verschijnt er een gekleurde lijn in het controlegebied (C), als de test goed is uitgevoerd.

China Registration: Registration certificate No.(National Medical Products Administration approval  No.20203400176)

Category:
Share This:
Scroll to top