Antibodytest

Voor het diagnosticeren en traceren van het nieuwe coronavirus SARS-CoV-2 is het essentieel om te testen wie geïnfecteerd is of wie de ziekte al heeft doorgemaakt. Dit is belangrijk omdat je geïnfecteerd kunt zijn zonder symptomen te hebben. In de strijd tegen het virus is het belangrijk om immuniteit in de samenleving te creëren om de kwetsbaren te beschermen. Een natuurlijke immuniteit wordt bereikt wanneer de ziekte is doorgemaakt en antistoffen aanwezig zijn in een individu.

Experts hopen dat dit soort testen onze Medische Professionals een beter idee kunnen geven over hoe wijdverspreid dit nieuwe coronavirus is.

Wat is een antibodytest?

Alle door eezee products® gevoerde testen zijn zeer eenvoudig en werken met serum of een druppeltje bloed en zijn dus alleen bedoeld voor medische professionals! De testen worden geleverd met een TestPath, buffervloeistof, pipet en handleiding in het Nederlands. Er wordt getest op aanwezigheid van antistoffen bij een individu. Binnen 15 minuten geeft de test een eenduidige uitslag: positief is twee lijnen en negatief is één lijn in het venster.

De testen die wij aanbieden (Livzon Diagnostic Kit en Wondfo Diagnostic Kit) hebben respectievelijk een sensitiviteit van 90,6% en 86,43% en een specificiteit van 99,2% en 99,6%. Dat betekent dat deze testen met een zeer hoge zekerheid de ziekte uitsluiten wanneer patiënten negatief worden getest. Klinisch vooronderzoek is uitgevoerd onder 600 patiënten. De resultaten van het vooronderzoek zijn zichtbaar op de pagina van de Livzon en Wondfo test.

Hoe werkt het?

Na contact met een ziekteverwekker zoals het SARS-Cov-2 virus, is er een incubatieperiode waarin het virus zich vermeerdert in de lichaamscellen. De incubatietijd van het virus is ongeveer 7 tot 14 dagen. De lichamelijke reactie van het lichaam zoals koorts, droge hoest, neusverkoudheid, benauwdheid en andere symptomen zoals reuk- of smaakverlies ontstaan wanneer de respons van het lichaam op de ziekteverwekker op gang komt. Vanaf dat moment komt de antistof productie door het lichaam op gang (IgM).

Antistoffen zijn specifieke eiwitten in het lichaam, die zijn gemaakt als reactie op een eerste infectie door een indringer in het lichaam. Antistoffen zijn zeer specifiek en passen als een sleutel-slot principe op de ziekteverwekker. Daardoor wordt bij aanwezigheid het lichaam beschermt tegen een tweede infectie, doordat er direct meer, sneller en beter wordt gereageerd op de indringer. Dat betekent dat de aanwezigheid van geproduceerde antistoffen in het lichaam een marker is voor natuurlijke immuniteit. Antistoffen kunnen ook worden toegediend in een vaccin om passieve immuniteit te creëren.

Antistoffen zijn als reactie op een virale infectie na ongeveer 7 dagen te detecteren. Na start van de eerste ziekteverschijnselen kan dus ongeveer na een week de test afgenomen worden.

  • IgM-antilichamen, die zich vroeg in een infectie ontwikkelen, en
  • IgG-antilichamen, die waarschijnlijk later verschijnen nadat u bent hersteld

Het duurt ongeveer 4 weken voordat uw lichaam IgM-antilichamen heeft ontwikkeld. Maar wetenschappers weten niet zeker hoe lang het duurt voordat dit gebeurt met SARS-CoV-2. Er zijn meer tests nodig om erachter te komen.

Houd er rekening mee dat de huidige antilbodytesten u niet kunnen vertellen of u immuun bent voor COVID-19. Dat komt omdat we niet weten hoelang deze antistoffen u kunnen beschermen tegen het coronavirus. En deze tests mogen niet worden gebruikt om het virus te diagnosticeren.

De door eezee products® gevoerde antibodytesten worden alleen geleverd aan Professionele Medische zorgverleners met een BIG-registratie, zoals artsen, tandartsen, verpleegkundigen en verloskundigen. 


Scroll to top